Enkel have med flere rum

Beplantningen følger huset Karen Dahl har tegnet en række enkle haver til otte udstillingshuse, som du kan hente inspiration i.  En af haverne ligger på Kæret 15 i Ringsted. Det er et forskudt længehus med to overdækkede terrasser. De to terrasser er forbundet med belægninger langs huset. og de forskudte bygninger er understreget med lave tværgående [...]