Planlæg med byggesten

Når du skal designe haven, dur det ikke at fare ud i planteskolen og smide de smukkeste planter på vognen og bagefter placere dem, hvor de umiddelbart passer bedst ind.

Haven skal bygges op af et godt fundament, så du får en god struktur, flotte flader, smukke linjer og veldefinerede rum. Til det bruges ikke enkelte småplanter, men hele plantebede, hække, plæner, pergolaer og solitære træer m.v. Det kan under ét kaldes for havens byggesten.

Når du tænker i byggesten, tvinger du dig selv til at tænke mere overordnet.

byggesten

Find dit formål

Når du skitserer på din haveplan, skal du ikke tænke “Her skal være en ligusterhæk”, men i stedet se på havens funktioner og stil, og på det formål, der ligger bag ønsket om en ligusterhæk. F.eks. kan formålet være “at få en afskærmning for indkik i haven om sommeren”. Så er der pludselig flere muligheder. Du kan vælge at bygge et haveskur, et hegn, etablere et stort tæt staudebed, lave espalier, en fritvoksende hæk eller anlægge et stort rosenbed. Det endelig valg træffes måske først senere, når resten af haven er gennemgået.

Tit låses man fast i sine umiddelbare valg og kan ikke se andre muligheder. Et typisk eksempel er græsplænen, hvor folk fortvivler over, at den ikke vil gro.

Muligheden for at prøve at etablere noget der kan gro på stedet, f.eks. bunddække, eller lægge fliser, er ofte slet ikke overvejet af haveejeren. For hvad er formålet med græsplænen? Er det at have en åben flade, en nem have, noget stedsegrønt eller et sted til soldyrkning, leg eller boldspil ? Ingen af delene kræver nødvendigvis en stor græsplæne.

skovbund

En enkel kombination af bregner og bunddækkeplanter kan gøre det ud for en skovbundsplantning. Den vil trives fint på den strimmel jord, der ofte er mellem husgavlen og naboskellet.

9 slags byggesten

Byggestenene kan groft deles op i 3 hovedkategorier: Flader, Strukturplantninger samt Udstyr og Afgrøder. De kan igen deles op, så der bliver 9 underkategorier, nemlig græs, belægninger, planteflader, vandflader, træer, buske, hække og levende hegn, samt udstyr og afgrøder. Hver underkategori kan igen deles op i forskellige typer med hvert sit udtryk, der passer til forskellige havedesigns. Her er de listet op med versionen til den mest trimmede have først.

Flader

 • GRÆS
  prydplæne, brugsplæne, blomster-/naturgræs
 • BELÆGNINGER
  faste belægninger (fliser, sten, træ, asfalt), grus.
 • PLANTEFLADER
  rosenbede, staudebede, sommerblomster, bunddække.

 • VANDFLADER
  Større vandflader som søer, damme og spejlbassiner.

Strukturplantninger

 • TRÆER
  fritstående træer, formede træer, alléer, trægrupper, lunde, skovplantninger.
 • HÆKKE OG HEGN
  mure, hegn, hække, klippet pur, fritvoksende hække, levende hegn.
 • BUSKE
  fritstående prydbuske, busket, buskflade, buskads, krat.

Udstyr og afgrøder

 • UDSTYR
  bygninger, pergola, belysning, møbler, sandkasse, gyngestativ, foderbræt,  krukker, kunst, kompostplads, etc. (materialer: træ, sten, tegl, beton, metal, plast, glas).
 • AFGRØDER
  køkkenhave, frugthave, skærebed, høns, svampe etc.

spaceEn overordnet planlægning

Når du planlægger haven gælder det altså om at designe med byggesten, så du siger: Her skal der være et blomsterbed, og her skal der være et bed med buske – uden at komme nærmere ind på, hvilke blomster eller buske, der er tale om.

På den måde udfylder du hele haven med bede, hegn, træer, belægninger, så de enkelte dele spiller fint sammen  og skaber en god struktur, flotte flader, smukke linjer og veldefinerede rum. Det går lidt nemmere og hurtigere, når du fx ikke samtidig skal tænke på, hvilke planter de forskellige bede skal indeholde.

Når de forskellige byggesten er kommet på plads, så kan du begynde at vælge, hvilken underkategori af byggestenene de skal indeholde. Og dernæst kan du begynde på selve plantevalget.

 

Læs, hvordan du selv kan skabe din egen drømmehave.

Klik her
Klik her