<b>af <a href="https://www.havearkitekt.dk/project/frank-kirkegaard/" target="_blank">Frank Kirkegaard</a></b>

af Frank Kirkegaard

Havearkitekt

Planter til fugtige forhold

Vi har set nogle voldsomme skybrud de seneste år, hvor havene midlertidig har stået under vand. En midlertidig vandmættet jord er noget de fleste planter klarer, men hvis det bliver ved med at stå vand i flere uger i løbet af foråret, hvor væksten går i gang, så er det de færreste planter der overlever.

Stående vand om vinteren, når planterne er i dvale, er ikke så farligt. Det kan dog være et tegn på dårligt drænede jorde, der lider af traktose.

Oversvømmede haver efter et skybrud er også noget langt de fleste planter overlever.

Hvis jorden er vandlidende året rundt er der mange planter, der vil gå ud, men der findes heldigvis planter til enhver jordtype, så det gælder blot om at finde noget der trives på stedet. Buske der er velegnede til fugtige områder er især pil og flere arter af korneller, fx. rødgrenet kornel. Også hjertetræ, hyld, bærmispel, hassel og syren tåler fugtig jord. Af større træer er det sumpeg og dunbirk samt rødel, der trives under fugtige forhold.

Blandt stauder er der også et stort udvalg. Både blandt egentlig sumpplanter som. Men der findes også stauder, der trives i de mere almindelig staudebede. Fordelen ved dem er at de netop trives fint under almindelige forhold, men ikke tager skade at en meget våd sommer, hvor der kan være dage med blankt vand i haven. Det gælder bl.a. løvefod, kattehale, iris, julerose, nøkketunge, påskeklokke og etageprimula. Det er dog alle stauder, der sætter pris på en god, muldrig muldjord, der ikke tørrer helt ud om sommeren.

Lav et sumpbed
Sumpbede er bede, hvor jorden konstant er fugtig. Man ser dem sjældent i haverne i modsætning til egentlige havedamme. Sumpbede kan måske også være lidt svære at ”sælge”, for hvem ønsker en have der ligner en sump? Sumpbedene er dog hjemsted for et spændende dyre- og planteliv og kan let etableres i kanten af bassiner og vandløb.

Hvis man i stedet laver et sumpbed i forbindelse med et havebassin, så kan det være en buffer, der tager noget af vandet, hvis bassinet løber over sine bredder. Til gengæld er det så nødvendigt at vande jorden op, hvis der kommer en tørkeperiode. Derfor skal bedet heller ikke være for stort, og der er normalt også brug for en dug under bedet, der kan holde på vandet. Det kan godt være en del af havebassinet, der skal så blot laves en afspærring en anden membran, så jorden ikke skyller ud i bassinet. hvis sumpbedet hæves, giver det mulighed for at dyrke lidt flere forskellige planter, når overfladejorden ikke er helt gennemvædet.

Engblomme trives både i kanten af bassinet og i en god fodig havejord, der ikke tørrer ud.

Engkabbeleje (her med fyldte blomster) trives under fugtige forhold.

Planter til sumpbedet
Planteudvalget til sumpbedet minder om, hvad du kan dyrke i en lavvandet havedam og jordblandingen er ikke så kritisk. Her kan du f.eks. have gul iris, kattehale, mjødurt, engkabbeleje og mange andre. Sibiriske iris, engkabbeleje, engblomme, astilbe, forskellige bregner, primula, græsser, star og siv samt dunhammer og gul iris (hvis du har god plads)

Placering af sumpbedet
Sumpbedet passer naturligt ind kanten af havedammen, men kan også anlægges som et selvstændigt bed i haven, gerne i en (udgravet) lavning, så det ser naturligt ud. Det er vigtigt med masser af lys.

Kraftig vækst
Da sumpbedet ikke mangler vand, så vil flere af de aggressive planter kunne brede sig kraftig, hvis jorden også er velgødet. Hold derfor igen med gødningen og tynd evt. ud i de mest kraftigt voksende.

<b>af <a href="https://www.havearkitekt.dk/project/frank-kirkegaard/" target="_blank">Frank Kirkegaard</a></b>

af Frank Kirkegaard

Havearkitekt

Gratis designguide

Tilmeld dig herunder og modtag vores gratis nyhedsbreve med tips om design og indretning af haven. Modtag samtidig vores lille designguide som velkomstgave.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap