Træer giver struktur til haven

At plante et træ er næsten at udødeliggøre sig selv. Det er i hvert fald at sætte noget i værk, der i princippet rækker langt ud over din egen tidshorisont. Derfor er det også vigtigt, at det bliver placeret rigtigt fra begyndelsen, så der er plads til udvikling både i højden og i bredden. Og at jordforholdene er i orden, så væksten hurtigt kommer i gang og træet kan udvikle sig på sigt.

sorbus_commixta_dudong

Sådan planter du

Træernes rødder skal have mulighed for at brede godt ud til siderne, så det er ikke bare plantehullet, der skal være i orden, men jorden i mange meters omkreds. Den skal være til at grave i med en almindelig spade, ellers er jorden for kompakt, og der er behov for at løsne den, evt. med en rendegraver.

Mens plantehullet graves kan du passende sætte planten i en balje med vand, så er du sikker på, at rødderne ikke er udtørrede, når de kommer i jorden.

gravhul

Det rigtige plantehul

Grav plantehullet. Det skal have en lidt større diameter end rodklumpen og samme dybde som klumpen er høj. Det skal være løsnet i bunden, så der er godt dræn i hullet. Hæld evt. vand i hullet og kontrollér, at det forsvinder i løbet af kort tid. Hvis ikke, så skal jorden bearbejdes yderligere.

vandhullet

Løsn rødderne. Det er især vigtigt, hvis rødderne løber rundt og rundt nede i bunden af potten. Den uheldige vækstmåde kan ellers fortsætte nede i plantehullet, så rødderne aldrig vokser ud og væk fra stammen.

loesn

Placér rodklumpen i den rigtige højde. Oversiden af jordklumpen skal flugte med jordoverfladen. På barrodsplanter er de underjordiske dele er lidt mørkere end barken på den del af planten, der skal være over jorden..

Inden hullet fyldes helt op med jord, er det en god idé at vande, så jorden fordeler sig godt rundt om jordklumpen. Vent med at fylde mere jord på̊ til vandet er sunket ned.

traedtil

Træd til. Når du har fyldt det sidste jord på̊, trædes jorden forsigtigt til omkring rodklumpen, så̊ planten står fast og ikke kan rykkes op. Du skal ikke træde så hårdt, at du sammenpresser jordklumpen eller strukturen i jorden.

Opbinding

opbinding

Større træer etablerer sig hurtigere og bedre, hvis de støttes med pæle de første år efter plantningen. Ikke for at forhindre stammen i at knække, men for at holde rodklumpen i ro, når vinden rusker i træet. Ellers er der risiko for, at de spæde rødder knækker over, så træet ikke fårrodfæste.

Opbindingspælen skal bankes ned udenfor rodklumpen og ikke gå højere end ca. 1/3 op ad stammen, så denne ikke forhindres i bevæge sig og udvikle sin styrke. Hvis der kun bruges én pæl, skal den stå i den fremherskende vindretning, typisk mod NV i forhold til planten. Brug almindelige ubehandlede træpæle, der vil rådne i løbet af et par år. Det passer med at træet til den tid ikke længere har brug for støtte.

Læs, hvordan du selv kan skabe din egen drømmehave.

Klik her
Klik her